Rehabilitacja funkcji poznawczych

Funkcje poznawcze to zdolności umysłowe pozwalające na poznawanie, rozumienie i komunikowanie się z otaczającym światem. Są to przede wszystkim: pamięć, uwaga, koncentracja, zdolności wzrokowo-przestrzenne, funkcje językowe, funkcje wykonawcze (planowanie, zdolność zmiany strategii, zdolność wyciągania wniosków z niepowodzeń, osąd).
Choroby otępienne przebiegają z osłabieniem potem utratą poszczególnych funkcji poznawczych. Po urazach mechanicznych, w wyniku udaru, zapalenia mózgu dochodzi do nagłego obniżenia sprawności poznawczej.
Rehabilitacja funkcji poznawczych może odwrócić lub zminimalizować poznawcze skutki udaru, urazu mózgu. W przebiegu zespołów otępiennych koncentruje się na podtrzymywaniu, opóźnianiu następstwa choroby aby pacjent jak najdłużej mógł być samodzielny.

  • Mgr Katarzyna Kowalska
  • Mgr Emilia Macałka

Możliwość komentowania jest wyłączona.