Rehabilitacja funkcji poznawczych

Funkcje poznawcze to zdolności umysłowe pozwalające na poznawanie, rozumienie i komunikowanie się z otaczającym światem. Są to przede wszystkim: pamięć, uwaga, koncentracja, zdolności wzrokowo-przestrzenne, funkcje językowe, funkcje wykonawcze (planowanie, zdolność zmiany strategii, zdolność wyciągania wniosków z niepowodzeń, osąd).
Choroby otępienne przebiegają z osłabieniem potem utratą poszczególnych funkcji poznawczych. Po urazach mechanicznych, w wyniku udaru, zapalenia mózgu dochodzi do nagłego obniżenia sprawności poznawczej.
Rehabilitacja funkcji poznawczych może odwrócić lub zminimalizować poznawcze skutki udaru, urazu mózgu. W przebiegu zespołów otępiennych koncentruje się na podtrzymywaniu, opóźnianiu następstwa choroby aby pacjent jak najdłużej mógł być samodzielny.

Poradnia GEROMED dysponuje możliwością rehabilitacji funkcji poznawczych pacjentów również w formie zdalnej. Decyzja o podjęciu takiej formy treningu funkcji poznawczych należy do pacjenta i jego opiekuna/ów.
Celem ułatwienia podjęcia decyzji trzeba wyjaśnić, że taka forma zdalnej rehabilitacji może być skierowana wyłącznie do osób, które:

-posiadają komputer z kamerą, mikrofonem oraz stabilnym łączem internetowym,

– są samodzielne (w większości obszarów codziennego funkcjonowania), a stopień zakłóceń ich procesów poznawczych/stopień zaawansowania ich choroby nie jest na tyle poważny, aby uniemożliwiał kontakt zdalny,

– mają dostęp do komunikatora (Skype) i potrafią się nim posługiwać na podstawowym poziomie lub mogą być pod tym względem wspomagane przez swoich opiekunów.

Jeżeli wspomniany warunek nie może być spełniony, oferujemy możliwość systematycznego zaopatrywania Państwa w materiały niezbędne do wspólnej pracy z podopiecznym w domu.

 • mgr Gabriela Początek
 • mgr Maria Wojtak
 • mgr Natalia Segiet
 • mgr Anna Rudzińska
 • mgr Maria Kruk

INSTRUMENTAL ENRICHMENTJest to metoda wspierania funkcji poznawczych opracowana przez Reuven Feuerstein’a. Jest polecana szczególnie dzieciom z:

 • dysleksją,
 • ADHD,
 • ADD,
 • obniżoną sprawnością intelektualną,
 • trudnościami w uczeniu,
 • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym
 • a także
 • dzieciom zdolnym w kontekście rozwoju potencjału intelektualnego.

Jest to metoda oparta na badaniach naukowych 

Więcej o metodzie można znaleźć tutaj: http://serwer1967492.home.pl/uploads/MetodaFeuersteina-2.pdf
Cena usługi: 150 zł

 • mgr Gabriela Początek
 • mgr Natalia Segiet
 • mgr Maria Kruk

Możliwość komentowania została wyłączona.