Czym zajmuje się psychiatra dla dorosłych

Poradnia psychiatryczna zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych.

Pacjentom oferujemy profesjonalną pomoc w formie leczenia psychiatrycznego, farmakoterapii i psychoterapii. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki wizyt, pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi lekarze mają doświadczenie w leczeniu osób powyżej 18 roku życia w przypadkach:

 • Zaburzeń nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzeń lękowych (w postaci fobii, lęku napadowego, lęku uogólnionego)
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw)
 • Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • Reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
 • Zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń snu
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

Stosujemy nowoczesną farmakoterapię oraz psychoterapię, dostosowane indywidualnie do dolegliwości z jakimi zmagają się nasi pacjenci.

Czym zajmuje się psychiatra dla młodzieży

Nasza poradnia psychiatryczna dla młodzieży zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u młodzieży.

Pacjentom oferujemy profesjonalną pomoc w formie leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii.

Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki wizyt, pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi lekarze mają doświadczenie w leczeniu młodzieży od 16 roku życia w przypadkach:

 • Zaburzeń zachowania i emocji
 • Zaburzeń nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzeń lękowych (w postaci fobii, lęku napadowego, lęku uogólnionego)
 • Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • Reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
 • Zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń snu

Kim jest psychiatra. Czym psychiatra różni się od psychologa i psychoterapeuty

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych. Wobec tego, inaczej niż psycholog i psychoterapeuta, może przepisywać leki. Wszyscy Ci specjaliści dokonują diagnozy, z czego diagnoza psychiatryczna koncentruje się zwłaszcza na obecnych objawach zaburzeń psychicznych oraz ich leczeniu.

Do psychiatry należy wybrać się jeżeli doświadczane przez nas symptomy znacznie dezorganizują codzienne funkcjonowanie, a ponadto pojawiają się objawy takie jak omamy (halucynacje słuchowe, wzrokowe itd.), urojenia, utrata kontaktu z rzeczywistością, zachowania niebezpieczne, myśli samobójcze. Leczenie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę opiera się w znacznej mierze na łagodzeniu/ usuwaniu objawów z wykorzystaniem farmakoterapii. W większości przypadków terapia jest najbardziej skuteczna jeśli połączymy leczenie psychiatryczne z procesem psychoterapii. Stąd też specjaliści psychologii, psychoterapii oraz psychiatrii bardzo często współpracują ze sobą, razem dążąc od poprawy funkcjonowania pacjenta.

Kiedy psycholog lub psychoterapeuta kierują do psychiatry

W trakcie stawiania diagnozy psycholog i psychoterapeuta mogą zaproponować konsultację psychiatryczną. Zwykle oznacza to, że w ich ocenie nasilenie lub uciążliwość trudności których doświadczamy mogą zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowego leczenia z użyciem leków psychiatrycznych. Co więcej, farmakoterapia może ułatwić proces terapeutyczny który przechodzimy. Przykładowo – leczenie depresji z wykorzystaniem psychoterapii jest dużo bardziej skuteczne, jeśli pacjent jest równocześnie leczony lekami przeciwdepresyjnymi. Nie ma w tym nic dziwnego – dużo łatwiej będzie się nam pracowało z psychoterapeutą (a wręcz łatwiej będzie nam dotrzeć na sesję!) jeśli z wykorzystaniem leków zmniejszymy takie objawy jak bezsenność, brak apetytu czy ciągłe zmęczenie i osłabienie.

Co powinienem przynieść na spotkanie z psychiatrą

Na pierwszą wizytę proszę przynieść ze sobą kompletną dokumentację medyczną (karty informacyjne z pobytu w szpitalach psychiatrycznych oraz w oddziałach somatycznych, listę aktualnie przyjmowanych leków). W przypadku młodzieży wskazane przyniesienie książeczki zdrowia dziecka

Jak wygląda wizyta u psychiatry

Pierwsza wizyta w poradni psychiatrycznej trwa 30-40 minut. Rozmowa dotyczy przede wszystkim problemu i/lub objawów z jakimi zgłasza się pacjent, jak również zbierany jest dokładny wywiad chorobowy, mogą pojawić się pytania dotyczące spraw rodzinnych, zawodowych i osobistych (o ile pacjent wyrazi na to zgodę). Pytania dostosowane będą do problemu z jakim pacjent się zgłasza.

Na podstawie zebranych informacji dokonana zostaje ocena stanu psychicznego pacjenta, postawiona diagnoza zgłaszanych dolegliwości z dokładnym jej omówieniem (może to wymagać kilku wizyt) oraz zaproponowane dalsze postępowanie (np. psychofarmakologia, psychoterapia, inne).

W przypadku zastosowania leku, pacjentowi zostanie udzielona wyczerpująca informacja o wskazaniach do stosowania leku, możliwych działaniach niepożądanych jak również interakcjach z innymi lekami zażywanymi przez pacjenta na stałe lub doraźnie.

W razie konieczności pacjent może zostać skierowany na konsultację do lekarzy innych specjalności i/lub poproszony o wykonanie dodatkowych badań (psychologicznych, laboratoryjnych).

W przypadku psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym – każda sesja psychoterapii trwa 45 min., przed rozpoczęciem terapii odbywają się 3-4 spotkania kwalifikacyjne, podczas których zbierane są szczegółowo informacje dotyczące całego życia pacjenta, ustalane są cele psychoterapii oraz zasady obowiązujące podczas sesji psychoterapii. Skierowanie na psychoterapię nie jest wymagane.

W Geromedzie przyjmują psychiatrzy:

 • Katarzyna Schmidt – jestem lekarzem po ukończeniu specjalizacji z psychiatrii oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym.W roku 2012 została absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywała szkoląc się w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.W roku 2018 ukończyła specjalizację z psychiatrii. Aktualnie pracuje jako psychiatra w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie oraz jako asystent w Collegium Medicum UJ.W roku 2018 ukończyła kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Agata Świerkosz​ – jestem lekarzem specjalistą psychiatrii
  Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum UJ, studia medyczne ukończyłam w 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w USA, Portugalii, a także podczas staży w Szpitalu Klinicznym im. J.Babińskiego. Od 2014 roku pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala
  Uniwersyteckiego w Krakowie, pracowałam także jako asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ. Jestem współautorką kilku publikacji naukowych. Moje zainteresowania zawodowe obejmują leczenie zaburzeń afektywnych, psychoz, zaburzeń nerwicowych. Konsultuję także pacjentów młodzieżowych od 16 roku życia.
 • Lek med Magdalena Musak – urlop macierzyński

Możliwość komentowania została wyłączona.