Czym zajmuje się psychiatra dla dorosłych

Poradnia psychiatryczna zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych.

Pacjentom oferujemy profesjonalną pomoc w formie leczenia psychiatrycznego, farmakoterapii i psychoterapii. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki wizyt, pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi lekarze mają doświadczenie w leczeniu osób powyżej 18 roku życia w przypadkach:

 • Zaburzeń nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzeń lękowych (w postaci fobii, lęku napadowego, lęku uogólnionego)
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw)
 • Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • Reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
 • Zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń snu
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

Stosujemy nowoczesną farmakoterapię oraz psychoterapię, dostosowane indywidualnie do dolegliwości z jakimi zmagają się nasi pacjenci.

Czym zajmuje się psychiatra dla młodzieży

Nasza poradnia psychiatryczna dla młodzieży zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u młodzieży.

Pacjentom oferujemy profesjonalną pomoc w formie leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii.

Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki wizyt, pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Nasi lekarze mają doświadczenie w leczeniu młodzieży od 16 roku życia w przypadkach:

 • Zaburzeń zachowania i emocji
 • Zaburzeń nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzeń lękowych (w postaci fobii, lęku napadowego, lęku uogólnionego)
 • Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • Reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
 • Zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń snu

Kim jest psychiatra. Czym psychiatra różni się od psychologa i psychoterapeuty

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych. Wobec tego, inaczej niż psycholog i psychoterapeuta, może przepisywać leki. Wszyscy Ci specjaliści dokonują diagnozy, z czego diagnoza psychiatryczna koncentruje się zwłaszcza na obecnych objawach zaburzeń psychicznych oraz ich leczeniu.

Do psychiatry należy wybrać się jeżeli doświadczane przez nas symptomy znacznie dezorganizują codzienne funkcjonowanie, a ponadto pojawiają się objawy takie jak omamy (halucynacje słuchowe, wzrokowe itd.), urojenia, utrata kontaktu z rzeczywistością, zachowania niebezpieczne, myśli samobójcze. Leczenie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę opiera się w znacznej mierze na łagodzeniu/ usuwaniu objawów z wykorzystaniem farmakoterapii. W większości przypadków terapia jest najbardziej skuteczna jeśli połączymy leczenie psychiatryczne z procesem psychoterapii. Stąd też specjaliści psychologii, psychoterapii oraz psychiatrii bardzo często współpracują ze sobą, razem dążąc od poprawy funkcjonowania pacjenta.

Kiedy psycholog lub psychoterapeuta kierują do psychiatry

W trakcie stawiania diagnozy psycholog i psychoterapeuta mogą zaproponować konsultację psychiatryczną. Zwykle oznacza to, że w ich ocenie nasilenie lub uciążliwość trudności których doświadczamy mogą zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowego leczenia z użyciem leków psychiatrycznych. Co więcej, farmakoterapia może ułatwić proces terapeutyczny który przechodzimy. Przykładowo – leczenie depresji z wykorzystaniem psychoterapii jest dużo bardziej skuteczne, jeśli pacjent jest równocześnie leczony lekami przeciwdepresyjnymi. Nie ma w tym nic dziwnego – dużo łatwiej będzie się nam pracowało z psychoterapeutą (a wręcz łatwiej będzie nam dotrzeć na sesję!) jeśli z wykorzystaniem leków zmniejszymy takie objawy jak bezsenność, brak apetytu czy ciągłe zmęczenie i osłabienie.

Co powinienem przynieść na spotkanie z psychiatrą

Na pierwszą wizytę proszę przynieść ze sobą kompletną dokumentację medyczną (karty informacyjne z pobytu w szpitalach psychiatrycznych oraz w oddziałach somatycznych, listę aktualnie przyjmowanych leków). W przypadku młodzieży wskazane przyniesienie książeczki zdrowia dziecka

Jak wygląda wizyta u psychiatry

Pierwsza wizyta w poradni psychiatrycznej trwa 30-40 minut. Rozmowa dotyczy przede wszystkim problemu i/lub objawów z jakimi zgłasza się pacjent, jak również zbierany jest dokładny wywiad chorobowy, mogą pojawić się pytania dotyczące spraw rodzinnych, zawodowych i osobistych (o ile pacjent wyrazi na to zgodę). Pytania dostosowane będą do problemu z jakim pacjent się zgłasza.

Na podstawie zebranych informacji dokonana zostaje ocena stanu psychicznego pacjenta, postawiona diagnoza zgłaszanych dolegliwości z dokładnym jej omówieniem (może to wymagać kilku wizyt) oraz zaproponowane dalsze postępowanie (np. psychofarmakologia, psychoterapia, inne).

W przypadku zastosowania leku, pacjentowi zostanie udzielona wyczerpująca informacja o wskazaniach do stosowania leku, możliwych działaniach niepożądanych jak również interakcjach z innymi lekami zażywanymi przez pacjenta na stałe lub doraźnie.

W razie konieczności pacjent może zostać skierowany na konsultację do lekarzy innych specjalności i/lub poproszony o wykonanie dodatkowych badań (psychologicznych, laboratoryjnych).

W przypadku psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym – każda sesja psychoterapii trwa 45 min., przed rozpoczęciem terapii odbywają się 3-4 spotkania kwalifikacyjne, podczas których zbierane są szczegółowo informacje dotyczące całego życia pacjenta, ustalane są cele psychoterapii oraz zasady obowiązujące podczas sesji psychoterapii. Skierowanie na psychoterapię nie jest wymagane.

W Geromedzie przyjmują psychiatrzy:

 • Aleksandra Jórasz
 • Agata Świerkosz​ – jestem lekarzem specjalistą psychiatrii
  Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum UJ, studia medyczne ukończyłam w 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w USA, Portugalii, a także podczas staży w Szpitalu Klinicznym im. J.Babińskiego. Od 2014 roku pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala
  Uniwersyteckiego w Krakowie, pracowałam także jako asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ. Jestem współautorką kilku publikacji naukowych. Moje zainteresowania zawodowe obejmują leczenie zaburzeń afektywnych, psychoz, zaburzeń nerwicowych. Konsultuję także pacjentów młodzieżowych od 16 roku życia.

Możliwość komentowania została wyłączona.