Poradnia zaburzeń pamięci

Poradnia specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych w przebiegu wielu chorób i stanów takich jak: choroba Alzheimera, udar, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, uraz głowy, stan po operacji mózgu i innych prowadzących do zaburzeń pamięci lub innych funkcji poznawczych.

Diagnostyką zajmuje się lekarz neurolog, geriatra lub psychiatra, który na podstawie wywiadu i badania pacjenta rozpoznaje otępienie i jego rodzaj. W przypadkach w których trudno jest ustalić poziom zaburzeń poznawczych lub ich etiologię (przyczynę) korzysta z pomocy neuropsychologa, który podczas badania neuropsychologicznego ocenia stopień zaawansowania trudności poznawczych, profil zaburzeń jak również ich prawdopodobną etiologię.

Pacjenci z zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych mogą korzystać z ćwiczeń umysłowych prowadzonych przez psychologów z doświadczeniem w rehabilitacji funkcji poznawczych.

Co powoduje zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci są objawem nieprawidłowego działania mózgu. Mogą być manifestacją choroby psychicznej, neurologicznej, ale również zaburzeń hormonalnych.

Wśród chorób psychicznych zaburzenia te powoduje depresja, schizofrenia, nerwica. Leczenie choroby powoduje zwykle skuteczne ustąpienie problemów z pamięcią.

Wśród chorób neurologicznych najczęściej występują jako powikłanie udaru mózgu lub chorób zwyrodnieniowych (najczęściej jest to choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie z ciałami Lewye’go, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Wilsona, postępujące porażenie nadjądrowe, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa i wiele innych rzadkich chorób zwyrodnieniowych mózgu).

Jakie są objawy zaburzeń pamięci

Zaburzenia pamięci mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Mogą dotyczyć zaburzenia przechodzenia bodźców z magazynu pamięci krótkoterminowej do magazynu pamięci długoterminowej. Dlatego nowe informacje nie zostają ,,zapamiętane”. Chory pamięta informacje które zdążyły się przedostać do tego magazynu przed chorobą a nowe informacje tylko tak długo jak długo ,,w kółko” je powtarza. Ten typ zaburzeń pamięci jest najczęściej pierwszym objawem choroby Alzheimera, ale może również występować jako następstwo zapalenia mózgu, czy w zespole Korsakowa.

Innym przykładem zaburzeń pamięci jest trudność z dotarciem do informacji zgormadzonej w magazynie pamięci długotrwałej. Nowe informacje przechodzą z magazynu pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, ale problemem jest ich wydobycie. Ten typ zaburzeń pamięci obserwujemy w chorobie Parkinsona, Huntingtona, w naczyniowym uszkodzeniu mózgu.

Zaburzenia pamięci, mogą mieć charakter pozorny i być wtórne do zaburzeń uwagi i koncentracji. Ten typ zaburzeń występuje w otępieniu czołowo-skroniowym (choroba Picka), naczyniowym uszkodzeniu mózgu, depresji, nerwicy czy w zaburzeniach hormonalnych.

Zaburzenia pamięci mogą mieć charakter ,,wyspowy” i dotyczyć tylko poszczególnych wydarzeń, kiedy inne zostają dobrze zapamiętane. Ten typ zaburzeń najczęściej występuje w otępieniu naczyniopochodnym.

Zaburzenia pamięci mogą mieć również charakter stały lub fluktuujący np. raz są prawie niezauważalne przez określony okres czasu by następnie znacznie się nasilić. Takie fluktuacje występują w chorobie rozsianych ciał Lewy’ego.

Jak leczyć zaburzenia pamięci

Leczenie zaburzeń pamięci zależy od przyczyny ich wystąpienia. W przypadku chorób psychiatrycznych i metabolicznych najważniejsze jest leczenie danej choroby.

W przypadku chorób zwyrodnieniowych mózgu istnieją ograniczone metody leczenia farmakologicznego. Najważniejsze, aby ćwiczyć pamięć, spowalniając narastanie objawów. Ten rodzaj terapii cieszy się niestety małym zainteresowaniem pacjentów, ponieważ wymaga dużo cierpliwości, determinacji i wysiłku, również finansowego, a skutki są odroczone w czasie. Dlatego pacjenci i ich rodziny często rezygnują z ćwiczeń, zanim je jeszcze na poważnie rozpoczęli, nie wiedząc natychmiastowego efektu.

W diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń pamięci w naszej placówce szczególnie specjalizuje się

Możliwość komentowania została wyłączona.