Neurolog

Na czym polega badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne pozostaje najważniejszą metodą diagnostyczną w neurologii (nadal i pomimo bardzo dobrze rozwiniętych obecnie badań pomocniczych tj. badań laboratoryjnych, radiologicznych (tomografia, rezonans) czy elektrofizjologicznych (EMG, EEG, VEP)..

W skład badania neurologicznego wchodzi

  • badanie podmiotowe czyli wywiad (nt. rodzaju dolegliwości, stopnia nasilenia, dynamiki ich narastania, czasu trwania, czynników wywołujących, chorób przebytych i współistniejących )
  • oraz badanie fizykalne (przedmiotowe).

Badanie fizykalne polega na ogólnej ocenie stopnia świadomości, wyglądu, zachowania oraz dokładnej ocenie poszczególnych układów ciała (tj. układ piramidowy, układ pozapiramidowy, móżdżkowy, czuciowy, mięśniowy, autonomiczny) i stwierdzeniu ewentualnych odchyleń od stanu prawidłowego. Nieprawidłowe objawy łączą się zwykle w zespoły, charakterystyczne dla określonych chorób.

Rodzaj objawów i dobrze przeprowadzone badanie neurologiczne określa miejsce uszkodzenia układu nerwowego i pozwala na określenie możliwej przyczyny objawów: organiczna (zapalna, naczyniowa, urazowa, zwyrodnieniowa, toksyczna, nowotworowa) lub czynnościowa.

Możliwość komentowania została wyłączona.