Cennik

Cennik oferowanych usług

NEUROLOG

prof dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic

1. wizyta 150 zł

dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec

1. I wizyta 130 zł

2. kolejna wizyta (do 1 roku od poprzedniej) 80 zł

3. kolejna wizyta (ponad rok od poprzedniej wizyty) 100 zł

3. wizyta recepturowa 30 zł

dr hab. n. med. Wojciech Turaj

1. wizyta 200 zł

lek. med. Maciej Motyl

1. wizyta 140 zł

lek. med. Paulina Pasińska

1. wizyta 100 zł

PSYCHIATRA

lek. med. Katarzyna Pragnący

1. wizyta lekarska pierwszorazowa / wizyta lekarska terapeutyczna (czas trwania 50 min.)  180 zł

2. wizyta lekarska kolejna (czas trwania 20 – 30 min): 120 zł

3. psychoterapia 120 zł za godzinę

lek. med. Katarzyna Schmidt

1. wizyta lekarska pierwszorazowa 120 zł

2. wizyta lekarska kolejna 100 zł

3. psychoterapia dynamiczna 120 zł za 45min

lek. med. Agata Świerkosz

1. wizyta 100 zł

lek. med. Magdalena Musak

1. wizyta 100 zł

GERIATRA

lek. med. Iwona Kurowska

1. wizyta 100 zł

lek. med. Agnieszka Ozga

1. wizyta 100 zł

dr n. med. Jolanta Walczewska

1. wizyta 100 zł

GENETYK

lek. med. Artur Dobosz

1. wizyta 200 zł

INTERNISTA/KARDIOLOG

lek. med. Jacek Burkot

1. I wizyta 150 zł

2. kolejna wizyta100 zł

EKG 20 zł

 

INTERNISTA/HIPERTENSJOLOG

dr n. med. Jolanta Walczewska

1. wizyta 100 zł

NEUROCHIRURG

lek. med. Aleksander Wilk

1. wizyta 120 zł

LOGOPEDA

mgr Anna Rychlak

1. wizyta 100 zł

Poradnictwo i terapia psychologiczna

mgr psychologii Katarzyna Kowalska

1. 80 zł za spotkanie

mgr psychologii Aleksandra Szyper-Maciejowska

1. 80 zł za spotkanie

mgr psychologii Natalia Kuś

1. 100 zł za spotkanie

Badanie neuropsychologiczne

160-240 zł (czas trwania badania 1-2 godzin)

Rehabilitacja zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych

40 zł za godzinę

Rehabilitacja ruchowa – terapia w domu pacjenta (dyplomowani terapeuci z wieloletnią praktyką kliniczną)

80-90 zł za godzinę – terapia w domu pacjenta

Wizyty domowe

200 –250 zł/wizytę w Krakowie

poza Krakowem 250 zł + 2 zł za każdy kilometr poza granicą Krakowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.