Grupa wsparcia

Grupa wsparcia

Grupa Wsparcia dla Rodzin

Po co i dla kogo są spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin

Gdy osobę bliską dotyka choroba Alzheimera czy jakiekolwiek inne schorzenie, wymagające stałej opieki, razem z życiem tej osoby zmienia się i nasza codzienność. Nikt z nas nie jest gotowy na taką sytuację, ale nawet wtedy, kiedy stajemy przed zadaniem zapewnienia choremu optymalnych warunków życia w jego stanie zdrowia, czujemy się bezradni, zagubieni.

Nie zawsze skutecznie poszukujemy informacji.

Mamy mnóstwo pytań, których nie ma czasu zadać podczas wizyt lekarskich.

Nie ze wszystkim sobie radzimy.

Próbujemy przeorganizować dotychczasowe schematy działania, dostosować się do potrzeb chorego.

Pojawiają się trudne emocje, nie wiemy, jak sobie z nimi radzić. Pojawia się zniechęcenie, zniecierpliwienie, złość, odczuwamy zmęczenie w kontakcie z chorym, zarazem mamy poczucie winy, że jesteśmy niewdzięczni, źle sprawujemy opiekę, nie potrafimy sobie poradzić z trudnościami. Osoby z rodziny, które nie są bezpośrednio zaangażowane w opiekę, czują się odsunięte, opuszczone, zaniedbywane, a my znów mamy z tego powodu wyrzuty sumienia. Błędne koło trudnych emocji pogarsza nastrój całej rodziny.

Nie musi tak być.

Być może potrzebna jest pomoc, wsparcie, spojrzenie z zewnątrz, rada. Być może przyda się uzyskanie szerszych informacji na temat choroby i organizacji opieki. A być może chodzi tylko o możliwość podzielenia się swoimi odczuciami.

Podobne przeżycia są doświadczeniem wielu rodzin i opiekunów osób cierpiących z powodu schorzeń, które wymagają całodobowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jest to sytuacja obiektywnie trudna i wymagająca, ponieważ zapewnienie osobie chorującej właściwej opieki wiąże się z koniecznością uzyskania wiedzy na temat schorzenia i sposobów łagodzenia jego przebiegu. Ważne jest również poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem, jaki jest związany z chorobą przewlekłą w rodzinie. Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najbardziej komfortowych warunków życia dla chorego, zaniedbując często ochronę i wsparcie osób będących głównymi opiekunami. Zapominamy, że bez złapania choćby chwili oddechu i zadbania o własne potrzeby, nie będziemy w stanie skutecznie dbać o swoich bliskich.

Oferujemy:

 • spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia i problemy, co pozwoli poczuć wspólnotę przeżyć, znieść wrażenie osamotnienia i wyobcowania.
 • okazję do wypowiedzenia swoich wątpliwości, zadawania pytań
 • wsparcie i zrozumienie
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych, bieżących problemów
 • możliwość poznania sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • dodatkową wiedzę na temat chorób i leczenia oraz konkretne informacje dotyczące skutecznych działań na różnych etapach rozwoju choroby

Formuła spotkań

Spotkania mają dwojaki charakter:

 • spotkania tematyczne – polegające na omówieniu konkretnych wybranych problemów dotyczących tematyki grupy
 • spotkania terapeutyczne – polegające na omawianiu bieżących, indywidualnych wątków i trudności uczestników grupy, dzieleniu się doświadczeniami

Tematy omawiane w czasie spotkań to m.in.:

 • przebieg konkretnych schorzeń
 • metody leczenia i dostępne formy pomocy
 • metody postępowania z osobą chorą
 • przystosowanie funkcjonowania chorego i jego rodziny do nowej sytuacji
 • radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami w przebiegu opieki
 • sprawne planowanie i organizacja codzienności chorego i jego bliskich

Uczestnicy grupy mają możliwość proponowania interesującej ich szczególnie tematyki kolejnych spotkań

Naszym założeniem i celem jest stworzenie przestrzeni, w której osoby doświadczające choroby bliskich będą mogły poczuć się zrozumiane, wspierane, akceptowane i wspomagane w radzeniu sobie z tą niełatwą sytuacją. Chcielibyśmy, aby grupa stała się miejscem, gdzie uczestnicy uzyskają adekwatną pomoc. Może się to dziać dzięki kontaktowi z podobnie doświadczonymi osobami oraz profesjonalnemu wsparciu psychologicznemu.

Prowadzący:

 mgr Agnieszka Cywińska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie kształcenia

Do bycia psychologiem i psychoterapeutą skłoniła mnie chęć pomagania innym i przekonanie, że każdy z nas nosi w sobie to co potrzebne by być szczęśliwym, niektórym po prostu trudno samemu do tego dotrzeć.
Pracę z osobami chorymi somatycznie rozpoczęłam już na studiach, ucząc wizualizacji osoby dializowane. Przez rok wspierałam rodziny dotknięte niepełnosprawnością zdobywałam doświadczenie pracując z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wciąż poszerzam wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach by doskonalić swój warsztat. W pracy psychoterapeutycznej integruję techniki i metody różnych szkół, dobierając je pod względem specyfiki problemów pacjenta, jego potrzeb oraz możliwości.


Choroba Alzheimera jest mi szczególnie bliska, gdyż od kilku lat cierpi na nią mój tata. Poprzez profesjonalne pomaganie w radzeniu sobie z sytuacją przewlekłej choroby w rodzinie chcę również uświadamiać, że potrzeby opiekunów są równie ważne jak potrzeby chorych.

mgr Karolina Filipowska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie kształcenia

Jako psycholog działam od 2004 r. Pracowałam z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości. Wiele lat spędziłam w pracy z przewlekle chorującymi psychicznie. Mam doświadczenie w pracy z rodzinami z trudnościami adaptacyjnymi. Działam w ramach wczesnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, ale również długoterminowej terapii. Planuję kontynuację szkolenia psychoterapeuty w ramach systemowej terapii rodzin.
W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na wspieraniu, motywowaniu, a także poszukiwaniu indywidualnych rozwiązań problemu każdego pacjenta, a jeśli zachodzi taka potrzeba – na towarzyszeniu. Ważne jest dla mnie, aby w każdym z moich pacjentów wzbudzać poczucie, że zmiana jest możliwa i że mają realny wpływ na swoje życie.

Dla osób zainteresowanych możliwe również indywidualne konsultacje psychologiczne.

Harmonogram

 • 27/02/2018 17.30 – Spotkanie warsztatowo-terapeutyczne
 • 06/03/2018 17.30 – Spotkanie tematyczne „Sposoby reagowania na  zachowania osoby chorej”
 • 13/03/2018 17.30 – Spotkanie warsztatowo-terapeutyczne
 • 20/03/2018 17.30 – Spotkanie tematyczne „Sposoby radzenia sobie ze stresem”
 • 27/03/2018 17.30 – Spotkanie warsztatowo-terapeutyczne

Możliwość komentowania została wyłączona.