Rehabilitacja afazji

Logopeda to specjalista który zajmuje się terapią mowy. Zdolność mówienia/rozumienia mowy może zostać zaburzona przez choroby: udar, zespół otępienny, uraz głowy. Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie utraconych zdolności językowych lub zapobieganie ich pogarszaniu się np. w różnych chorobach mózgu.

W Geromedzie przyjmuje:

mgr Anna Rychlak, logopeda – w pracy zawodowej skupiona na pomocy Chorym z afazją od wczesnej fazy udaru przez cały proces terapii mowy. Pracuje z Pacjentami w Oddziale Udarowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kompleksowo wspierając ich w powrocie do sprawności posługiwania się słowem.

Możliwość komentowania została wyłączona.