Czym zajmuje się psycholog

Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy psychologicznej (m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych czy zaburzeń osobowości) jak również udzielaniem wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w uporaniu się z sytuacjami trudnymi, które w danym momencie przerastają nasze możliwości radzenia sobie.

W jakich kwestiach mogę zwrócić się o pomoc do psychologa    Kiedy powinienem poszukać porady psychologicznej

Porady psychologa warto poszukać w sytuacji, w której:

 • Na skutek jakiegoś zdarzenia lub trudnej sytuacji (śmierć bliskiej osoby, rozstanie, bycie ofiarą, sprawcą lub świadkiem wypadku, utrata pracy itd.) mamy poczucie nie radzenia sobie z codziennymi sprawami, utraty kontroli nad sytuacjami, które dotychczas nie sprawiały nam problemu
 • Przez dłuższy czas utrzymuje się u nas obniżony nastrój, co zaczyna wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie w domu, pracy oraz wśród bliskich nam osób
 • Doświadczamy ciągłego niepokoju, zamartwiania się, co odbija się na naszym samopoczuciu, pracy oraz relacjach z innymi ludźmi
 • Konkretne sytuacje/ przedmioty/ zjawiska/ ludzie wywołują u nas lęk w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie
 • Doświadczamy trudności w relacjach z innymi ludźmi (w związku, rodzinie, pracy, grupie znajomych).

Czym zajmuje się psycholog a czym psychoterapeuta. Czym różni się psycholog od psychoterapeuty

Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy psychologicznej (m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych czy zaburzeń osobowości) jak również udzielaniem wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w uporaniu się z sytuacjami trudnymi, które w danym momencie przerastają nasze możliwości radzenia sobie.

Psycholog, czyli magister psychologii, dysponuje szeroką wiedzą z zakresu wielu dziedzin ludzkiego funkcjonowania (np. psychologa zdrowia i choroby, psychologia społeczna, psychologia pracy). W poradni psychologicznej specjalista psycholog dokona diagnozy naszego funkcjonowania psychicznego, w opraciu o swoją wiedzę i doświadczenie udzieli porady i wsparcia w trudnych sytuacjach. Ustali też czy trudności których doświadczamy wymagają leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii, czy może ich charakter i nasilenie nie wymagają dalszych interwencji. Co istotne – sam psycholog nie ma uprawnień by leczyć np. depresję czy zaburzenia lękowe. Terapią zaburzeń sfery psychicznej zajmują się psychoterapeuci i lekarze psychiatrzy.

Psychoterapeuta to odrębny zawód, wykonywany przez osoby które ukończyły lub są w trakcie kilkuletniego specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego. Psychoterapeutą może oczywiście zostać psycholog, ale również lekarz, pracownik socjalny, pedagog i inne osoby z wykształceniem w naukach społecznych i humanistycznych. Do kompetencji psychoterapeuty należy prowadzenie psychoterapii, a metody którymi się posługuje zależą od wybranego nurtu, w którym osoba została wyszkolona.

Kiedy powinienem poszukać porady psychologa

Porady psychologa warto poszukać w sytuacji, w której:

 • Na skutek jakiegoś zdarzenia lub trudnej sytuacji (śmierć bliskiej osoby, rozstanie, bycie ofiarą, sprawcą lub świadkiem wypadku, utrata pracy itd.) mamy poczucie nie radzenia sobie z codziennymi sprawami, utraty kontroli nad sytuacjami, które dotychczas nie sprawiały nam problemu
 • Przez dłuższy czas utrzymuje się u nas obniżony nastrój, co zaczyna wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie w domu, pracy oraz wśród bliskich nam osób
 • Doświadczamy ciągłego niepokoju, zamartwiania się, co odbija się na naszym samopoczuciu, pracy oraz relacjach z innymi ludźmi
 • Konkretne sytuacje/ przedmioty/ zjawiska/ ludzie wywołują u nas lęk w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie
 • Doświadczamy trudności w relacjach z innymi ludźmi (w związku, rodzinie, pracy, grupie znajomych).

Czym różni się psycholog od psychoterapeuty

Psycholog, czyli magister psychologii, dysponuje szeroką wiedzą z zakresu wielu dziedzin ludzkiego funkcjonowania (np. psychologa zdrowia i choroby, psychologia społeczna, psychologia pracy). W poradni psychologicznej specjalista psycholog dokona diagnozy naszego funkcjonowania psychicznego, w opraciu o swoją wiedzę i doświadczenie udzieli porady i wsparcia w trudnych sytuacjach. Ustali też czy trudności których doświadczamy wymagają leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii, czy może ich charakter i nasilenie nie wymagają dalszych interwencji. Co istotne – sam psycholog nie ma uprawnień by leczyć np. depresję czy zaburzenia lękowe. Terapią zaburzeń sfery psychicznej zajmują się psychoterapeuci i lekarze psychiatrzy.

Psychoterapeuta to odrębny zawód, wykonywany przez osoby które ukończyły lub są w trakcie kilkuletniego specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego. Psychoterapeutą może oczywiście zostać psycholog, ale również lekarz, pracownik socjalny, pedagog i inne osoby z wykształceniem w naukach społecznych i humanistycznych. Do kompetencji psychoterapeuty należy prowadzenie psychoterapii, a metody którymi się posługuje zależą od wybranego nurtu, w którym osoba została wyszkolona.

Na czym polega psychoterapia

Psychoterapia to proces, w którym psychoterapeuta poprzez określone metody i oddziaływania, wraz z pacjentem dąży do zmniejszenia objawów określonych zaburzeń psychicznych, pomaga w rozwiązywaniu trudności emocjonalnych, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych oraz wspomaga rozwój osobowości. Psychoterapeuta dobiera metody pracy w oparciu o wybrany nurt terapeutyczny, od którego zależy przebieg współpracy z pacjentem. Długość procesu terapeutycznego zależy m.in. od rodzaju rozwiązywanego problemu oraz wybranego nurtu terapeutycznego . Inaczej niż w przypadku pojedynczej konsultacji psychologicznej, kluczowym elementem psychoterapii jest towarzyszenie pacjentowi w procesie wdrażania nowych umiejętności radzenia sobie oraz wspieranie w procesie poprawy.

Kim jest psychiatra. Czym psychiatra różni się od psychologa i psychoterapeuty

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych. Wobec tego, inaczej niż psycholog i psychoterapeuta, może przepisywać leki. Wszyscy Ci specjaliści dokonują diagnozy, z czego diagnoza psychiatryczna koncentruje się zwłaszcza na obecnych objawach zaburzeń psychicznych oraz ich leczeniu.

Do psychiatry należy wybrać się jeżeli doświadczane przez nas symptomy znacznie dezorganizują codzienne funkcjonowanie, a ponadto pojawiają się objawy takie jak omamy (halucynacje słuchowe, wzrokowe itd.), urojenia, utrata kontaktu z rzeczywistością, zachowania niebezpieczne, myśli samobójcze. Leczenie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę opiera się w znacznej mierze na łagodzeniu/ usuwaniu objawów z wykorzystaniem farmakoterapii. W większości przypadków terapia jest najbardziej skuteczna jeśli połączymy leczenie psychiatryczne z procesem psychoterapii. Stąd też specjaliści psychologii, psychoterapii oraz psychiatrii bardzo często współpracują ze sobą, razem dążąc od poprawy funkcjonowania pacjenta.

Kiedy psycholog lub psychoterapeuta kierują do psychiatry

W trakcie stawiania diagnozy psycholog i psychoterapeuta mogą zaproponować konsultację psychiatryczną. Zwykle oznacza to, że w ich ocenie nasilenie lub uciążliwość trudności których doświadczamy mogą zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowego leczenia z użyciem leków psychiatrycznych. Co więcej, farmakoterapia może ułatwić proces terapeutyczny który przechodzimy. Przykładowo – leczenie depresji z wykorzystaniem psychoterapii jest dużo bardziej skuteczne, jeśli pacjent jest równocześnie leczony lekami przeciwdepresyjnymi. Nie ma w tym nic dziwnego – dużo łatwiej będzie się nam pracowało z psychoterapeutą (a wręcz łatwiej będzie nam dotrzeć na sesję!) jeśli z wykorzystaniem leków zmniejszymy takie objawy jak bezsenność, brak apetytu czy ciągłe zmęczenie i osłabienie.

Co to jest interwencja kryzysowa  Kiedy mogę potrzebować interwencji kryzysowej

Każdego z nas może spotkać tzw. sytuacja kryzysowa, skutkująca nagłą utratą kontroli nad własnym życiem, trudnością w poradzeniu sobie z otaczającymi problemami. Taki kryzys psychologiczny może wywołać np. śmierć bliskiej osoby, nagła choroba, branie udziału w wydarzeniu takim jak np. wypadek komunikacyjny, utrata pracy czy bycie ofiarą przemocy. W sytuacji, w której nasze sposoby radzenia sobie nagle zaczynają zawodzić, warto poszukać pomocy w formie interwencji kryzysowej. Jest to forma krótkoterminowej pomocy psychologicznej ukierunkowanej na udzielenie wsparcia w rozwiązaniu kryzysu wywołanego konkretnym zdarzeniem/ zaistniałymi warunkami. Interwent (osoba wyszkolona w udzielaniu wsparcia osobom w kryzysie psychologicznym) wspomaga pacjenta w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji, stanowiąc źródło wsparcia, informacji oraz wiedzy na temat zdrowych metod radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

Co powinienem przynieść na spotkanie z psychologiem / psychoterapeutą

Na pierwsze spotkanie z psychologiem warto przynieść aktualną dokumentację medyczną oraz informacje dotyczące przebytych chorób i dotychczasowych hospitalizacji. Szczególnie istotna może okazać się dokumentacja z leczenia neurologicznego, psychiatrycznego oraz dane z wcześniejszych konsultacji psychologicznych.

W Geromedzie przyjmują psychologowie:

 • mgr Katarzyna Kowalska
 • mgr Natalia Kuś – Psycholog, specjalista interwencji kryzysowej, terapeuta pracujący w podejściu poznawczo- behawioralnym (CBT). Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB). Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych, szczególnie w zakresie zaburzeń lękowych oraz depresyjnych, jak również udzielaniu specjalistycznego wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym.

W Geromedzie przyjmują psychoterapeuci:

 • mgr Natalia Kuś – Psycholog, specjalista interwencji kryzysowej, terapeuta pracujący w podejściu poznawczo- behawioralnym (CBT). Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB). Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych, szczególnie w zakresie zaburzeń lękowych oraz depresyjnych, jak również udzielaniu specjalistycznego wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym.
 • Katarzyna Schmidt – Jestem lekarzem po ukończeniu specjalizacji z psychiatrii oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. W roku 2012 została absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywała szkoląc się w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.W roku 2018 ukończyła specjalizację z psychiatrii. Aktualnie pracuje jako psychiatra w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie oraz jako asystent w Collegium Medicum UJ.
  W roku 2018 ukończyła kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Maria Wojtak – Jestem absolwentką psychologii w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam między innymi na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych i Psychiatrycznych-Rehabilitacyjnych Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
  Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, poszerzając to również o rozumienie psychoanalityczne. W procesie terapeutycznym stwarzam bezpieczną przestrzeń dla wspólnego eksplorowania źródeł psychicznego bólu, nieświadomych myśli i uczuć, które mogą ujawniać się w relacji między pacjentem a terapeutą.
  Pozostaję w procesie psychoterapii własnej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Możliwość komentowania została wyłączona.