KONSULTACJE TELEFONICZNE W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Jakie choroby diagnozujemy i leczymy w Poradni Specjalistycznej GEROMED Kraków

Neurolog

Nasz zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami neurologicznymi, takimi jak:

 • choroby otępienne (choroba Alzheimera, zwyrodnienie czołowo-skroniowe w tym choroba Picka, otępienie semantyczne, postępująca afazja bez fluencji mowy, otępienie korowo-podstawne),
 • choroba Parkinsona (w tym prowadzenie chorych po zabiegu głębokiej stymulacji mózgu deep brain stimulation – DBS ), choroba rozsianych ciał Lewyego,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • polineuropatie,
 • miastenia,
 • stan po udarze mózgu,
 • ból glowy, migrena,
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
 • oraz pacjentów dotkniętych innymi, rzadkimi chorobami układu nerwowego.

Poradnia zapewnia fachową pomoc psychologiczną, psychiatryczną i neurologiczną w leczeniu powikłań chorób mózgu jakimi są zaburzenia zachowania.
Realizujemy wizyty domowe z różnych specjalizacji dla tych pacjentów, którzy sami nie są zdolni przyjechać do naszej poradni.

Więcej informacji:
Choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy
Choroby nerwowo-mięśniowe
Poradnia zaburzeń pamięci

Leczenie zaburzeń pamięci

Poradnia zaburzeń pamięci specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń pamięci w przebiegu takich chorób i stanów jak: choroba Alzheimera, udar, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, uraz głowy, stan po operacji mózgu i innych prowadzących do zaburzeń pamięci lub innych funkcji poznawczych.

Jeśli zaczynacie obserwować u swojego bliskiego (Mamy, Taty), lub podopiecznego wyraźne pogarszanie się pamięci, podwyższony poziom drażliwości – bądź inne niepokojące zachowania, przyczyną mogą być (często związane z wiekiem) zmiany otępienne w mózgu. Potocznie mówi się, że to otępienie bądź demencja starcza. Z lekarskiego punktu widzenia to jednak dość szeroki katalog chorób – aby skutecznie pomóc choremu i jego najbliższym, potrzebna jest precyzyjna diagnoza.
Neurolodzy z Poradni Specjalistycznej GEROMED zajmują się diagnozowaniem chorób otępiennych (mających początek w mózgu), w tym: chorób zwyrodnieniowych mózgu (takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona) oraz następstw chorób naczyniowych, głównie po udarze mózgu. Poprawna diagnoza jest kluczowa i wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, gdyż poszczególne jednostki chorobowe często mają podobne objawy. Po rozpoznaniu choroby oferujemy leczenie i rehabilitację: pamięci, mowy (logopeda) i innych funkcji poznawczych. Odpowiednia terapia po pierwsze spowalnia postęp choroby, a po drugie pozwala choremu na znacznie lepsze codzienne funkcjonowanie: większą samodzielność, lepsze zapamiętywanie, poprawia nastrój i relacje z rodziną.

Więcej informacji:
Leczenie zaburzeń pamięci

Geriatra

Po 65. roku życia warto umówić się do lekarza-geriatry, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczniem chorób występujących u osób starszych. Takie osoby często cierpią na wiele różnych schorzeń, leczonych przez różnych specjalistów. Geriatra, który ma wiedzę z wielu specjalności (choroby wewnętrzne, psychiatria, neurologia, kardiologia, diabetologia, ortopedia, laryngologia, okulistyka) spojrzy całościowo na pacjenta i jego leczenie, zoptymalizuje ilość i dawki zażywanych leków oraz sprawdzi, czy nie wchodzą one ze sobą we wzajemne działania.

Więcej informacji:
Geriatra

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (śmierć osoby bliskiej, rozstanie, rozwód, utrata pracy, mobbing), osoby u których przez dłuższy czas utrzymuje się obniżony nastrój, niepokój, lęk, zamartwianie się – powinny zgłosić się do psychologa.

Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy psychologicznej (m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych czy zaburzeń osobowości) jak również udzielaniem wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w uporaniu się z sytuacjami trudnymi, które w danym momencie przerastają nasze możliwości radzenia sobie. Psycholog dokona diagnozy naszej kondycji psychicznej, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie udzieli porady i wsparcia w trudnych sytuacjach. Ustali też czy trudności których doświadczamy wymagają leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii, czy może ich charakter i nasilenie nie wymagają dalszych interwencji.

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych. W odróżnieniu od psychologa i psychoterapeuty może przepisywać leki. W większości chorób psychicznych terapia jest najbardziej skuteczna, jeżeli połączy się leczenie psychiatryczne z psychoterapią.

Psychoterapeuta to odrębny od psychologa i psychiatry zawód, wykonywany przez osoby które ukończyły lub są w trakcie kilkuletniego specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego. Psychoterapeutą może oczywiście zostać psycholog, ale również lekarz, pracownik socjalny, pedagog i inne osoby z wykształceniem w naukach społecznych i humanistycznych. Do kompetencji psychoterapeuty należy prowadzenie psychoterapii, a metody którymi się posługuje zależą od wybranego nurtu, w którym osoba została wyszkolona.

Więcej informacji:
Psycholog – psychiatra – psychoterapeuta

Genetyk

Poradnia genetyczna zajmuje się diagnostyką i udzielaniem porad genetycznych pacjentom z podejrzeniem – bądź już rozpoznaną chorobą genetyczną. Analizujemy i konsultujemy wyniki badań genetycznych. Pomagamy miedzy innymi pacjentom z chorobami neurodegeneracyjnymi, dzieciom z wadami wrodzonymi, dzieciom z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji:
Poradnia genetyczna

Neurochirurg

Neurochirurg konsultuje pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, dolegliwościami bólowymi w odcinku szyjnym, piersiowym i krzyżowo-lędźwiowym kręgosłupa, dyskopatiami, rwą kulszową, złamaniami kręgosłupa, guzami mózgu, wodogłowiem.

Więcej informacji:
Neurochirurg

Logopeda

Logopeda to specjalista który zajmuje się terapią mowy. Zdolność mówienia/rozumienia mowy może zostać zaburzona przez choroby: udar, zespół otępienny, uraz głowy. Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie utraconych zdolności językowych lub zapobieganie ich pogarszaniu się np. w różnych chorobach mózgu.

Więcej informacji:
Logopeda