Dla kogo jest poradnia geriatryczna

Pomoc lekarza geriatry szczególnie adresowana jest do następujących grup pacjentów:

  • osób powyżej 60 roku zycia, z wielochorobowością, czyli dla chorujących na wiele współistniejących chorób przewlekłych np., nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, miażdżyca, cukrzyca, stan po zawale serca, stan po udarze mózgu, choroba nowotworowa , ze współistniejącymi zaburzeniami pamięci, zaburzeniami sprawności w zakresie chodzenia i wykonywania czynności dnia codziennego, z zespołem bólowym.
  • osób, u których pojawił się problem zdrowotny wymagający całościowego spojrzenia w kontekście współistniejących schorzeń przewlekłych,
  • osób, które zażywają jednoczasowo wiele leków przepisywanych przez różnych specjalistów i jest potrzeba optymalizacji farmakoterapii , czyli zmniejszenia ilości przyjmowanych leków, zastosowania jedynie niezbędnych preparatów we właściwych dawkach, aby uniknąć działań niepożądanych oraz grożnych interakcji między lekami,
  • stworzenie planu diagnostyczno-terapeutycznego w aspekcie najistotniejszych problemów zdrowotnych, preferencji pacjenta i jego jakości życia.

Geriatra czy psychiatra?

Zarówno geriatra jak i psychiatra zajmuje się leczeniem problemów z pamięcią u ludzi starszych. Jeżeli u pacjenta występują problemy z pamięcią bez poważnych zaburzeń zachowania (złudzeń, halucynacji, agresji, pobudzenia, lęku itp.) wystarczy wizyta u samego geriatry, który zajmie się leczeniem zaburzeń funkcji poznawczych. Jeżeli u pacjenta występują duże zaburzenia zachowania, prawdopodobnie lepiej będzie na pierwszą wizytę umówić się do psychiatry.

Geriatra czy neurolog ?

Zarówno geriatra jak i neurolog zajmuje się leczeniem problemów z pamięcią u ludzi starszych.

Jeżeli pacjent jest w znacznie podeszłym wieku, ma problemy z pamięcią oraz występuje u niego wiele chorób, które mogą wpływać na sprawność funkcji poznawczych oraz nie prezentuje poważnych zaburzeń zachowania (złudzeń, halucynacji, agresji, pobudzenia, lęku itp.) prawdopodobnie lepiej na pierwszą wizytę zgłosić się do geriatry.
Jeżeli pacjent nie jest jeszcze w bardzo podeszłym wieku, oprócz zaburzeń pamięci prezentuje również inne problemy poznawcze (np. ma trudności z orientacją, mową, myśleniem, właściwym spostrzeganiem otoczenia) i/lub zaburzenia zachowania, prawdopodobnie lepiej będzie na pierwszą wizytę umówić się do psychiatry.

Zawsze należy zacząć od wizyty u neurologa, jeżeli oprócz zaburzeń funkcji poznawczych występują objawy neurologiczne (spowolnienie, osłabienie siły mięśniowej, zmiana sylwetki ciała, zaburzenia chodu, zaburzenia równowagi, upadki, zaburzenia czucia itp.)

Co przynieść na wizytę do geriatry

Przychodząc na wizytę do geriatry należy przynieść:

  • dotychczasową dokumentacją medyczną (np. karty informacyjne ze szpitala)
  • ostatnie wyniki badań,
  • pełną listę przyjmowanych leków i ich dawek, a także przyjmowanych suplementów

Wskazana jest obecność osoby towarzyszącej: członka rodziny lub opiekuna obserwującego pacjenta na co dzień.

W Geromedzie przyjmują geriatrzy:

  • Lek. med. Iwona Kurowska – specjalista medycyny rodzinnej i geriatrii. Dr Kurowska ma bogate (ponad 20 lat) doświadczenie w opiece medycznej nad osobami w wieku starszym, zarówno w warunkach domowych, ambulatoryjnych jak i w lecznictwie stacjonarnym. Specjalizuje się głównie w leczeniu cukrzycy, depresji i chorób wieku podeszłego.
  • Lek. med. Agnieszka Ozga – lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatra. Posiada długoletnią praktykę pracy z osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, ambulatoryjnych, jak i w lecznictwie stacjonarnym (na oddziałach opieki długoterminowej i oddziałach szpitalnych). Szczególne zainteresowania: holistyczne podejście do pacjenta geriatrycznego oraz psychogeriatria (zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia snu).
  • Lek. med. Jolanta Walczewska – największe doświadczenie posiada w prowadzeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca

Możliwość komentowania została wyłączona.