Szanowni Państwo

W naszej przychodni skorzystają Państwo z usług lekarzy różnych specjalności. Oferujemy porady takich specjalistów jak: neurolog, geriatra, psychiatria, kardiolog, genetyk, neurochirurg, psycholog, neuropsycholog, psychoterapeuta, logopeda.

Geromed specjalizuje się w kompleksowej opiece nad seniorami.

Nasz zespół

Diagnoza i leczenie chorób otępiennych

Jeśli zaczynacie obserwować u swojego bliskiego (Mamy, Taty), lub podopiecznego wyraźne pogarszanie się pamięci, podwyższony poziom drażliwości – bądź inne niepokojące zachowania, przyczyną mogą być (często związane z wiekiem) zmiany otępienne w mózgu. Potocznie mówi się o otępieniu bądź demencji starczej. Z lekarskiego punktu widzenia to jednak dość szeroki katalog chorób – aby skutecznie pomóc choremu i jego najbliższym, potrzebna jest precyzyjna diagnoza.

Specjaliści z Poradni Specjalistycznej GEROMED zajmują się diagnozowaniem chorób otępiennych (mających początek w mózgu), w tym: chorób zwyrodnieniowych mózgu (takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona) oraz następstw chorób naczyniowych, głównie po udarze mózgu. Poprawna diagnoza jest kluczowa i wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, gdyż poszczególne jednostki chorobowe często mają podobne objawy. Po rozpoznaniu choroby oferujemy leczenie i rehabilitację: pamięci, mowy (logopeda) i innych funkcji poznawczych. Odpowiednia terapia po pierwsze spowalnia postęp choroby, a po drugie pozwala choremu na znacznie lepsze codzienne funkcjonowanie: większą samodzielność, lepsze zapamiętywanie, poprawia nastrój i relacje z rodziną.

Choroby mózgu w wielu przypadkach mają podłoże genetyczne. Dlatego oferujemy możliwość konsultacji z genetykiem, celem oceny ryzyka rozwoju tej samej choroby u kolejnych pokoleń.

Więcej informacji na temat leczenia chorób otępiennych w naszej Poradni znajdziecie Państwo w sekcjach:

Grupa Wsparcia dla Rodzin osób dotkniętych przewlekłymi chorobami mózgu

U osób dotkniętych chorobami otępiennymi często dochodzi do zmian w zachowaniu, prowadzących do pogorszenia relacji z otoczeniem. Osoba taka niekiedy staje się nadpobudliwa, szorstka w kontaktach z innymi, bądź nawet agresywna. W takich sytuacjach osoby najbliższe czują się zagubione, nie wiedząc jak się zachować. Po pierwsze należy jak najwcześniej zaprowadzić podopiecznego do lekarza, aby na jak najwcześniejszym etapie choroby zacząć ją leczyć. Nie mniej ważne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat schorzenia i sposobów łagodzenia jego przebiegu.

Ważne jest również poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem, jaki jest związany z chorobą przewlekłą w rodzinie. Rodziny często koncentrują się na chorym, zaniedbując ochronę i wsparcie osób będących głównymi opiekunami. Z kolei główni opiekunowie często zapominają, że bez „złapania” choćby chwili oddechu i zadbania o własne potrzeby, nie będą w stanie skutecznie dbać o swoich bliskich. Aby pomóc rodzinom, oferujemy udział w spotkaniach Grupy Wsparcia. Ich celem jest stworzenie przestrzeni, w której osoby doświadczające choroby bliskich będą mogły poczuć się zrozumiane, akceptowane i wspierane w radzeniu sobie z tą niełatwą sytuacją. Spotkania odbywają się co tydzień . Na spotkaniach albo omawiane są konkretne choroby i ich leczenie oraz sposoby postępowania z osobą chorą (spotkania tematyczne) albo też opiekunowie dzielą się swoimi doświadczeniami w radzeniu sobie z chorobą, stresem i trudnymi emocjami (spotkania terapeutyczne) – zaś psychologowie podpowiadają, jak najlepiej odpowiedzieć na konkretne wyzwania. Spotkania są bezpłatne, zaś dokładne informacje znajdziecie Państwo w sekcji:

Klub Seniora „A8” – opieka dzienna nad osobami starszymi

Jednym z istotnych elementów opóźniających rozwój chorób otępiennych jest podtrzymywanie kontaktów społecznych oraz pobudzanie aktywności: intelektualnej, manualnej i innych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a także starając się umożliwić normalne funkcjonowanie rodzinom, w których Mama bądź Tata wymagają jedynie częściowej opieki, proponujemy Państwu opiekę w ramach Klubu Seniora.
Klub oferuje opiekę dzienną pod okiem doświadczonych Opiekunów i Psychologów, którzy organizują czas Seniorów, zgodnie z rozpoznanymi, indywidualnymi potrzebami każdego z nich.

Zajęcia są dostosowane do możliwości i oczekiwań Seniora – nie obciążają, ale pozwalają na podtrzymanie i polepszenie sprawności życiowych. Chorzy mają okazję do spotkań z innymi, są zachęcani do aktywności i wspierani w codziennych trudnościach. Pobyt w Klubie Seniora „Wesoła” (nazwa pochodzi od rejonu Krakowa, w którym jesteśmy zlokalizowani – a zarazem wskazuje na nastrój, jaki utrzymujemy w Klubie) gwarantuje Rodzinom i Opiekunom możliwość niezbędnego odpoczynku i regeneracji, ułatwia organizację życia rodzinnego oraz uzyskiwanie fachowego wsparcia, czy to bezpośrednio u Opiekunów w Klubie, czy też wśród lekarzy przyjmujących w Geromedzie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

AFA Klub – miejsce spotkań dla osób dorosłych z afazją

W wyniku udaru, wypadku bądź rozwijającej się choroby neurodegeneracyjnej często dochodzi do uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu. Pojawia się wtedy AFAZJA. Objawia się ona m.in. zaburzeniem rozumienia i/lub mówienia, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Osoby z afazją od momentu diagnozy wymagają regularnej i zazwyczaj długotrwałej terapii logopedycznej. Trudności w komunikacji z otoczeniem niestety często prowadzą do osamotnienia i izolacji. Dawni znajomi zazwyczaj nie potrafią odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, a opiekunowie niejednokrotnie pozbawieni wsparcia, muszą odnaleźć sposoby na porozumienie się z chorym. Aby wspomóc pacjentów z afazją oraz ich rodziny oferujemy spotkania w ramach AFA Klubu, prowadzonego przez logopedów.

Pacjenci w trakcie spotkań mogą wykorzystywać zdobyte już umiejętności w komunikacji z innymi ludźmi, dzielić się doświadczeniami oraz informacjami. Dużo łatwiejsze jest otwarcie się na komunikację z drugim człowiekiem, który ma podobne problemy. Rozmowy w środowisku, w którym chory jest akceptowany i wspierany są dobrym przygotowaniem do powrotu do życia w społeczeństwie. Opiekunowie mogą się nawzajem wspierać, mobilizować do działania oraz wymieniać się informacjami dotyczącymi choroby i rehabilitacji.

Spotkania są bezpłatne i odbywają się raz w miesiącu. Na spotkaniach rozmawiamy i wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy problemy. Często zapraszamy specjalistów, którzy udzielają wskazówek dotyczących rehabilitacji, diety. Po zebraniu stałej grupy, dla chorych zorganizowane będą grupowe ćwiczenia językowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: